Độc Quyền: Thông Tin Về Áo Đấu Thứ Ba Của Bayern München 24-25 Bị Lộ

bayern 24 25 third kit 3

Cập nhật: Chúng tôi muốn chia sẻ thêm chi tiết về dòng áo bóng đá thứ ba của Adidas Bayern München 2024-2025. Đặc điểm đáng chú ý nhất là bộ áo này được trang bị logo của câu lạc bộ từ năm 1966-1967. Sự kết hợp tuyệt vời của màu vàng be nhạt với logo màu hạt dẻ và các chi tiết màu đỏ tươi tạo nên sự nổi bật và sáng tạo cho bộ quần áo này.

bayern 24 25 third kit 1

Bộ áo đấu thứ ba của Bayern Munich 2024-25

Hình ảnh này cho thấy màu sắc và dự đoán về thiết kế của áo bóng đá Adidas Bayern mới cho năm 2024-25.

bayern 24 25 third kit 4

Mẫu áo bóng đá thứ ba mới của Adidas Bayern München 2024-25 sẽ có màu chủ đạo là màu vàng be với các logo màu đỏ sẫm cộng với đường viền màu đỏ tươi. Chính thức thì màu chủ đạo là vải lanh.

bayern

https://www.footyheadlines.com/2023/11/bayern-munich-24-25-third-kit.html#:~:text=V%E1%BB%81%20m%E1%BA%B7t%20logo%2C%20b%E1%BB%99%20qu%E1%BA%A7n%20%C3%A1o%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20th%E1%BB%A9%20ba%20c%E1%BB%A7a%20Bayern%202024%2D2025%20s%E1%BA%BD%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20%C4%91%C6%B0a%20v%C3%A0o%20kho%20l%C6%B0u%20tr%E1%BB%AF.%20N%C3%B3%20%C4%91i%20k%C3%A8m%20v%E1%BB%9Bi%20logo%20Trefoil%20Adidas%20c%E1%BB%95%20%C4%91i%E1%BB%83n%20v%C3%A0%20huy%20hi%E1%BB%87u%20%C4%91%E1%BB%99i%20c%E1%BB%95%20%C4%91i%E1%BB%83n2.%20Adidas%20ch%E1%BB%8Dn%20logo%20FC%20Bayern%20M%C3%BCnchen%201966%2D1967%20%2D%20%C4%91i%E1%BB%81u%20n%C3%A0y%20kh%C3%A1%20b%E1%BA%A5t%20ng%E1%BB%9D%20v%C3%AC%20logo%20%C4%91%C3%B3%20ch%E1%BB%89%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20trong%20m%E1%BB%99t%20m%C3%B9a%20gi%E1%BA%A3i.

https://www.footyheadlines.com/2023/11/bayern-munich-24-25-third-kit.html#:~:text=V%E1%BB%81%20m%E1%BA%B7t%20logo%2C%20b%E1%BB%99%20qu%E1%BA%A7n%20%C3%A1o%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20th%E1%BB%A9%20ba%20c%E1%BB%A7a%20Bayern%202024%2D2025%20s%E1%BA%BD%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20%C4%91%C6%B0a%20v%C3%A0o%20kho%20l%C6%B0u%20tr%E1%BB%AF.%20N%C3%B3%20%C4%91i%20k%C3%A8m%20v%E1%BB%9Bi%20logo%20Trefoil%20Adidas%20c%E1%BB%95%20%C4%91i%E1%BB%83n%20v%C3%A0%20huy%20hi%E1%BB%87u%20%C4%91%E1%BB%99i%20c%E1%BB%95%20%C4%91i%E1%BB%83n2.%20Adidas%20ch%E1%BB%8Dn%20logo%20FC%20Bayern%20M%C3%BCnchen%201966%2D1967%20%2D%20%C4%91i%E1%BB%81u%20n%C3%A0y%20kh%C3%A1%20b%E1%BA%A5t%20ng%E1%BB%9D%20v%C3%AC%20logo%20%C4%91%C3%B3%20ch%E1%BB%89%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20trong%20m%E1%BB%99t%20m%C3%B9a%20gi%E1%BA%A3i.

https://www.footyheadlines.com/2023/11/bayern-munich-24-25-third-kit.html#:~:text=V%E1%BB%81%20m%E1%BA%B7t%20logo%2C%20b%E1%BB%99%20qu%E1%BA%A7n%20%C3%A1o%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20th%E1%BB%A9%20ba%20c%E1%BB%A7a%20Bayern%202024%2D2025%20s%E1%BA%BD%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20%C4%91%C6%B0a%20v%C3%A0o%20kho%20l%C6%B0u%20tr%E1%BB%AF.%20N%C3%B3%20%C4%91i%20k%C3%A8m%20v%E1%BB%9Bi%20logo%20Trefoil%20Adidas%20c%E1%BB%95%20%C4%91i%E1%BB%83n%20v%C3%A0%20huy%20hi%E1%BB%87u%20%C4%91%E1%BB%99i%20c%E1%BB%95%20%C4%91i%E1%BB%83n2.%20Adidas%20ch%E1%BB%8Dn%20logo%20FC%20Bayern%20M%C3%BCnchen%201966%2D1967%20%2D%20%C4%91i%E1%BB%81u%20n%C3%A0y%20kh%C3%A1%20b%E1%BA%A5t%20ng%E1%BB%9D%20v%C3%AC%20logo%20%C4%91%C3%B3%20ch%E1%BB%89%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20trong%20m%E1%BB%99t%20m%C3%B9a%20gi%E1%BA%A3i.

https://www.footyheadlines.com/2023/11/bayern-munich-24-25-third-kit.html#:~:text=V%E1%BB%81%20m%E1%BA%B7t%20logo%2C%20b%E1%BB%99%20qu%E1%BA%A7n%20%C3%A1o%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20th%E1%BB%A9%20ba%20c%E1%BB%A7a%20Bayern%202024%2D2025%20s%E1%BA%BD%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20%C4%91%C6%B0a%20v%C3%A0o%20kho%20l%C6%B0u%20tr%E1%BB%AF.%20N%C3%B3%20%C4%91i%20k%C3%A8m%20v%E1%BB%9Bi%20logo%20Trefoil%20Adidas%20c%E1%BB%95%20%C4%91i%E1%BB%83n%20v%C3%A0%20huy%20hi%E1%BB%87u%20%C4%91%E1%BB%99i%20c%E1%BB%95%20%C4%91i%E1%BB%83n2.%20Adidas%20ch%E1%BB%8Dn%20logo%20FC%20Bayern%20M%C3%BCnchen%201966%2D1967%20%2D%20%C4%91i%E1%BB%81u%20n%C3%A0y%20kh%C3%A1%20b%E1%BA%A5t%20ng%E1%BB%9D%20v%C3%AC%20logo%20%C4%91%C3%B3%20ch%E1%BB%89%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20trong%20m%E1%BB%99t%20m%C3%B9a%20gi%E1%BA%A3i.

Theo mẫu, mẫu áo thứ ba của Adidas FC Bayern München 24-25 dựa trên mẫu Tiro 24 mới, nhưng có thể có một số điều chỉnh đối với mẫu tiêu chuẩn.

bayern munchen 24 25 third kit 7

https://www.footyheadlines.com/2023/11/bayern-munich-24-25-third-kit.html#:~:text=V%E1%BB%81%20m%E1%BA%B7t%20logo%2C%20b%E1%BB%99%20qu%E1%BA%A7n%20%C3%A1o%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20th%E1%BB%A9%20ba%20c%E1%BB%A7a%20Bayern%202024%2D2025%20s%E1%BA%BD%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20%C4%91%C6%B0a%20v%C3%A0o%20kho%20l%C6%B0u%20tr%E1%BB%AF.%20N%C3%B3%20%C4%91i%20k%C3%A8m%20v%E1%BB%9Bi%20logo%20Trefoil%20Adidas%20c%E1%BB%95%20%C4%91i%E1%BB%83n%20v%C3%A0%20huy%20hi%E1%BB%87u%20%C4%91%E1%BB%99i%20c%E1%BB%95%20%C4%91i%E1%BB%83n2.%20Adidas%20ch%E1%BB%8Dn%20logo%20FC%20Bayern%20M%C3%BCnchen%201966%2D1967%20%2D%20%C4%91i%E1%BB%81u%20n%C3%A0y%20kh%C3%A1%20b%E1%BA%A5t%20ng%E1%BB%9D%20v%C3%AC%20logo%20%C4%91%C3%B3%20ch%E1%BB%89%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20trong%20m%E1%BB%99t%20m%C3%B9a%20gi%E1%BA%A3i.

https://www.footyheadlines.com/2023/11/bayern-munich-24-25-third-kit.html#:~:text=V%E1%BB%81%20m%E1%BA%B7t%20logo%2C%20b%E1%BB%99%20qu%E1%BA%A7n%20%C3%A1o%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20th%E1%BB%A9%20ba%20c%E1%BB%A7a%20Bayern%202024%2D2025%20s%E1%BA%BD%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20%C4%91%C6%B0a%20v%C3%A0o%20kho%20l%C6%B0u%20tr%E1%BB%AF.%20N%C3%B3%20%C4%91i%20k%C3%A8m%20v%E1%BB%9Bi%20logo%20Trefoil%20Adidas%20c%E1%BB%95%20%C4%91i%E1%BB%83n%20v%C3%A0%20huy%20hi%E1%BB%87u%20%C4%91%E1%BB%99i%20c%E1%BB%95%20%C4%91i%E1%BB%83n2.%20Adidas%20ch%E1%BB%8Dn%20logo%20FC%20Bayern%20M%C3%BCnchen%201966%2D1967%20%2D%20%C4%91i%E1%BB%81u%20n%C3%A0y%20kh%C3%A1%20b%E1%BA%A5t%20ng%E1%BB%9D%20v%C3%AC%20logo%20%C4%91%C3%B3%20ch%E1%BB%89%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20trong%20m%E1%BB%99t%20m%C3%B9a%20gi%E1%BA%A3i.

https://www.footyheadlines.com/2023/11/bayern-munich-24-25-third-kit.html#:~:text=V%E1%BB%81%20m%E1%BA%B7t%20logo%2C%20b%E1%BB%99%20qu%E1%BA%A7n%20%C3%A1o%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20th%E1%BB%A9%20ba%20c%E1%BB%A7a%20Bayern%202024%2D2025%20s%E1%BA%BD%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20%C4%91%C6%B0a%20v%C3%A0o%20kho%20l%C6%B0u%20tr%E1%BB%AF.%20N%C3%B3%20%C4%91i%20k%C3%A8m%20v%E1%BB%9Bi%20logo%20Trefoil%20Adidas%20c%E1%BB%95%20%C4%91i%E1%BB%83n%20v%C3%A0%20huy%20hi%E1%BB%87u%20%C4%91%E1%BB%99i%20c%E1%BB%95%20%C4%91i%E1%BB%83n2.%20Adidas%20ch%E1%BB%8Dn%20logo%20FC%20Bayern%20M%C3%BCnchen%201966%2D1967%20%2D%20%C4%91i%E1%BB%81u%20n%C3%A0y%20kh%C3%A1%20b%E1%BA%A5t%20ng%E1%BB%9D%20v%C3%AC%20logo%20%C4%91%C3%B3%20ch%E1%BB%89%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20trong%20m%E1%BB%99t%20m%C3%B9a%20gi%E1%BA%A3i.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ hàng0
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
Tiếp tục mua hàng